משחק זיכרון שונה, שמטרתו לאסוף "סטים" של קלפים. "סט" הוא למעשה סדרה של קלפים זהים אשר גודלה נקבע עפ"י המספר הרשום על גבי הקלפים עצמם (בנקודות לבנות בתוך עיגול שחור קטן). לדוגמא, על קלף הבובה 2 נקודות. על מנת לזכות בקלפי הבובה חייבים לחשוף 2 קלפים מסוג זה. גם הדרקונים עצמם מהווים "סט" וניתן לאספם, בתנאי שבתורו השחקן אוסף דרקונים בלבד.
סיפור המשחק הוא על קבוצת דרקונים שהחביאה במרתף אוצרות צעצועים, ויש להוציאם מבלי להפריע לדרקונים או לעכבישים השומרים עליהם.
במשחק 49 קלפים. מניחים אותם כשהתמונות קלפי מטה על השולחן. כל שחקן, בתורו, רשאי להפוך קלפים, אחד אחרי השני, עד שהוא מחליט לעצור, אלא אם הוא הופך קלף "עכביש" או "דרקון" ואז הוא חייב לסיים את תורו ואינו זוכה בדבר. אם השחקן החליט לעצור מרצונו, הוא אוסף אליו את כל ה"סטים" שהוא חשף, והופך בחזרה את הקלפים הנותרים.
המשחק מסתיים כאשר נותרו על השולחן רק שלושת העכבישים.
המנצח הוא השחקן שאסף המספר הגדול ביותר של קלפים.
קרדיט לבדוק.